Gå til hovedindhold

Kontrol af MS

Spørgsmål

Jeg har nu været diagnosticeret med attackvis sclerose i snart 2 år, og den eneste kontrol jeg har været til, var en lille neurologisk undersøgelse ved lægen efter ca. 1 år, hvor hun lynhurtigt konkluderede, at det hele var fint. Mit spørgsmål går på, hvorvidt sclerosehospitalerne skal følge op på anden vis? For generelt er der ikke noget fysisk galt med mig - endnu - og derfor kan lægen ikke sige noget om min sygdomsudvikling på den minimale undersøgelse. Skal man ikke have taget en anden MR-scanning, eller bliver man bare "glemt" når der ikke er noget øjensynligt i vejen?

Svar

Der er ingen faste regler for, hvordan mennesker med MS skal kontrolleres i danske MS klinikker. Hvis man er i MS dæmpende medicinsk behandling, hvilket langt de fleste tilbydes ved diagnosetidspunktet, er der dog retningslinjer man bør imødekomme. F.eks. er der kontrolbesøg 3 måneder efter behandlingsstart, igen efter 3 måneder og herefter hvert 6. måned. MR skanning er vigtig i diagnostisk øjemed, men bruges også til at følge effekten af visse behandlinger, f.eks. Tysabri eller Gilenya, hvor der skannes hvert år. Man kan også bruge MR til at kontrollere sygdomsaktivitet hos ubehandlede mennesker med MS, hvor klinisk kontrol og neurologisk undersøgelse ellers har været standard og fortsat er det mange steder. Der er derfor intet krav om MR kontrol af sygdomsaktivitet hos mennesker, som ikke er i behandling eller mennesker, som er i 1. linje behandling (f.eks. interferon-beta eller glatiramer acetat). Jævnlig ambulant kontrol, vil man dog tilbyde de første år efter sygdomsdebut og diagnose, uanset sygdommens forløb. Siden kan man tilpasse kontrolbesøgene individuelt.