Gå til hovedindhold

Kontanthjælpsberegning

Spørgsmål

Et tænkt eksempel, jeg får højeste førtidspension, og min kone skal på kontanthjælp. Vil hun få kontanthjælp eller træder den gensidig forsørgelsespligt så i funktion, så jeg skal forsørge hende med min førtidspension, eller vil jeg beholde min førtidspension, og hun vil få kontanthjælp?

Svar

Jeg forudsætter, at I ikke er i besiddelse af formue over 20.000 kr.

Reglerne fremgår af aktivlovens § 26:

"§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter §§ 23-25. Hjælpen til et samlevende par, jf. §§ 2 a og 2 b, beregnes som summen af de beløb, som hver af de samlevende er berettiget til efter §§ 23-25.

Stk. 2. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.

Stk. 3. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 23-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b."

Af vejledningen fremgår nedenstående:

"4.2.2. Ægtefæller

91. Hjælpen til ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25.

Kombinationsægtepar

92. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 (dvs. kun den ene har været ude for ændringer i sine forhold), og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse, beregnes der ikke hjælp til denne ægtefælle. Det betyder, at der kun udmåles hjælp til den ægtefælle, der er berettiget til hjælp (kombinationsægtepar).

En offentlig forsørgelsesydelse er fx folkepension, førtidspension, SU, orlovsydelser efter lov om orlov, efterløn, overgangsydelse og den særlige hjælp til asylsøgere efter § 28.

Kommunen skal ikke beregne hjælp til den ægtefælle, som er under uddannelse, selvom den pågældende har opbrugt sin SU eller af formelle grunde ikke kan få SU, jf. § 12, stk. 2, som er omtalt under pkt. 55.

Hvis den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, selv har været ude for ændringer i sine forhold, der berettiger til hjælp efter § 11, beregnes der hjælp til begge ægtefæller. Dette vil være tilfældet, hvis den pågældende modtager fx arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse eller sygedagpenge."

Kommunen skal vejlede din kone om beregningen, og du skal være opmærksom på om ændret indtægt for din kones vedkommende kan have indflydelse på din pensionsberegning. I skal tillige være opmærksom på beregning af evt. boligydelse.