Gå til hovedindhold

Kontakt til læge

Spørgsmål
Jeg vil gerne spørge, hvem man skal henvende sig til, hvis man få brug for en læge? Jeg har selvsagt min egen læge, men jeg kan slet ikke gå, hvilket ikke gør det muligt for mig at opsøge denne.

Ved ikke om det er af betydning for mit spørgsmål men min situation er desuden den at jeg bor sammen med min kone (som er rask). I forlængelse af ovenfor stillede spørgsmål, tænker jeg i den forbindelse på, om jeg skal/kan søge en hjemmesygeplejerske hos kommunen (da jeg ikke har en sådan), eller om jeg ikke må dette, da jeg er gift?

Svar
Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du ikke kan komme i din egen læges konsultation - grundet fysiske forhold. Såfremt du har behov for akut lægehjælp skal du henvende dig til din egen læge, og hvis lægen mener, at det er nødvendigt kan han komme på sygebesøg i hjemmet.   Vagtlæge og skadestue kan kun bruges uden for egen læges åbningstid. Muligheden kan også være, at du kontakter din neurologiske afdeling - alt afhængig af problemet.   Med hensyn til befordring har du - såfremt du modtager førtidspension - mulighed for at kontakte din kommune for hjælp til befordring til og fra læge.   Scleroseforeningen har også en lægekonsulent, som kan kontaktes på tlf. 36 46 36 46, hvor der kan træffes aftale om opringning.   Jeg forstår det også sådan, at du ikke modtager personlig eller praktisk hjælp fra din kommune på nuværende tidspunkt. I den forbindelse kan jeg oplyse dig om at hjemmeplejen kan kontaktes gennem kommunen, og er ikke afhængig af om du er gift eller ej. Din kone kan også kontakte både læge og kommune, såfremt der er forhold, som hun mener, der er behov for hjælp til.