Gå til hovedindhold

Kompensation for hukommelsesbesvær

Spørgsmål

Jeg skriver til jer, da jeg kommer hos en kvinde der lider af sklerose, som påvirker hendes hukommelse meget. Jeg vil høre, om I ved noget omkring hjælpemidler? Jeg tænker blandt andet på en tavle, som kan synliggøre de aftaler hun har. Vil også høre, om I har nogen erfaring og kendskab til, hvilke tiltag der kan gøres i hjemmet, så livet kan blive bare lidt lettere, her tænker jeg mest omkring hukommelsen? Det påvirker ikke hendes motorik.

Jeg har skrevet til hjælpemiddelcentralen i kommunen, men har ikke hørt tilbage fra dem endnu.

Svar

Du efterlyser tiltag, som i dagligdagen kan lette tilværelsen, når man har problemer med hukommelsen. Mange mennesker med sclerose oplever netop store problemer med at huske ting i dagligdagen, hvilket kan være meget frustrerende og medføre en del udfordringer.

Man kan enten forsøge at kompensere for vanskelighederne, eller forsøge at optimere betingelserne for at kunne huske. De fleste der oplever hukommelsesproblemer har ikke rene hukommelsesproblemer, som man f.eks. oplever dem ved demenssygdomme. Derimod har man problemer med opmærksomhed og koncentration, som forstyrrer evnen til at lagre det, som man gerne skulle huske. Prøv at lægge mærke til, om der er andre ting, der konkurrerer om opmærksomheden. Det kan være forstyrrelser fra fjernsynet, andre der taler, at opmærksomheden også skal være på en anden aktivitet, hvis man f.eks. laver mad, mens man får en besked.

En anden god løsning kan være at kompensere, således at det, der skal huskes bliver fastholdt et andet sted end i hukommelsen. Det kan f.eks. være på en magnetisk whiteboard tavle i køkkenet. Her kan man både sætte påmindelser på med magneter, skrive ugens aftaler i et ugeskema, lave små instruktioner i forhold til, hvordan en ny opgave skal udføres m.v. Man skal blot passe på, at det ikke bliver for uoverskueligt. Der skal indarbejdes faste rutiner i forhold til at få tjekket tavlen - ellers er man jo lige vidt.

En anden god løsning er at benytte en smartphone eller en tablet. Det kan være et effektivt hjælpemiddel, da man her kan have mange hjælpemidler samlet et sted, og man har den altid med sig. Der findes i dag mange gode hjælpeprogrammer (apps) til de elektroniske hjælpemidler. Jeg har gode erfaringer med en app, der hedder Husketavlen, men der findes også mange andre gode. Du kan evt. google den på internettet og prøve en gratis version.

Du skriver, at du har henvendt dig til kommunens hjælpemiddelcentral. Kommunerne har også kommunikationscentre eller centre for kommunikation og udvikling (de hedder noget forskelligt). Det er centre, der tilbyder vejledning og undervisning, når man har fået en påvirkning af tænkningen som følge af sygdom eller skade i hjernen. Her kan man ofte få hjælp til at kompensere for netop hukommelsesbesvær.

Det kan også være en mulighed at få besøg af en støtte-kontaktperson, som kommunen kan bevillige. Støtte-kontaktpersonen kan hjælpe med at planlægge ugens aftaler, aktiviteter og de daglige gøremål. Dette kan f.eks. gøres på en tavle i køkkenet eller på et elektronisk hjælpemiddel.