Gå til hovedindhold

Kommunikation med terminal patient

Spørgsmål

Jeg kommer hos en dame sidst i 40´erne, hun er svagt seende, får sværere og sværere ved at udtrykke sig verbalt især ved træthed. Dette gør at hun bliver frustreret, forståeligt nok. Jeg er kommet der næsten dagligt de sidste 14 måneder, jeg kender hendes ansigtsudtryk mm, men hun er kommet på plejehjem, og ved træthed er hun meget svær at forstå. Hvordan kan vi hjælpe hende, hun kan ikke styre en computer med øjnene, hun er blevet terminal patient, men jeg syntes jo efter som hjernen er intakt, at hun har krav på at blive hørt lige til det sidste. Håber I kan hjælpe mig, så jeg kan hjælpe hende.

Svar

Ja, du har helt ret, så længe hun kommunikere, skal vi forsøge at forstå det hun vil sige, eller den handling hun ønsker gjort. Men når hun ikke kan benytte øjenstyringen til pc, er det ikke rigtigt muligt for hende at lave f.eks. handlinger og skrive en tekst. Måske hvis hun kan bevæge sig på nogen måde, f.eks dreje hovedet, så kan det være muligt at montere 0/1 kontakter. Det kan være svaret på en handling - f.eks. et ja eller nej svar på et spørgsmål fra jer.

Jeg vil foreslå, at du kontakter hendes kommune, og taler med den afdeling der har med kommunikationen at gøre, og forhøre dig om mulighederne. Hvis hun fornyeligt er vurderet for ikke at kunne benytte øjenstyring, har de måske taget en vurdering på, hvad der ellers kan gøres for at hjælpe jer og borger med at forstå hinanden. Måske er der mulighed for, at I kan få noget undervisning for at hjælpe jer til dette.

Det er vigtigt, at I sammen i personale gruppen taler om den måde I kommunikere med hende på, så I alle kan lære af hinanden, også hvordan I skal spørge hende for at få en god dialog.