Gå til hovedindhold

Klagevejledning m.v

Spørgsmål

Jeg er formand for en boligafdeling under et almennyttig boligselskab.

Vi fik en ansøgning om opsætning af et skur til en el-kørestol hos en beboer, som kommunen ville betale for - også reetablering. Bestyrelsen stemte, i dem forbindelse, , da andre kørestolsbrugere anvendte deres skur, eller en pressenning, som vedkommende nu også har.

Findes der en lov-paragraf, om at vi ikke kan nægte opførelsen af ovennævnte skur? Personligt synes jeg det var en umenneskelig afgørelse, men jeg blev stemt ned.

Svar

Når der er tale om en boligafdeling under et almennyttig boligselskab, er det afdelingsbestyrelsens beslutning der, i første omgang, er afgørende for om der kan gives tilladelse til opførelse af et skur.

Set fra ansøgerens side, kunne man foreslå, at vedkommende kunne anmode om hovedbestyrelsens stillingtagen til ansøgningen.

Er boligerne i afdelingen eksempelvis handicapvenligt indrettet? Er en del af beboerne ældre eller personer med handicap, kunne dette anføres som argument for, at der burde træffes generelle retningslinier for etablering af skure eller lignende. Samtidig skal der måske anføres en placering, hvor denne kunne være hensigtsmæssig og ikke til gene for området.

Vedkommende bør, ved henvendelsen til hovedbestyrelsen, vedlægge tilsagnet fra kommunen.

Endelig er spørgsmålet også af en sådan karakter, at hvis behovet er af en vis størrelse, kunne man vælge at få det taget op på boligforeningens generalforsamling.

Bemærk, at der normalt er en frist på 14 dage inden den ordinære generalforsamling, til at fremkomme med forslag, man ønsker behandlet på generalforsamlingen.