Gå til hovedindhold

Klagemuligheder

Spørgsmål

Jeg har d. 26/9 2007 fået min sag genoptaget af forsikringsselskabet Forenede Gruppeliv og jeg har her fået følgende begrundelse for afslaget på udbetaling, som følge af at jeg har dissemineret sklerose, som skal være bekræftet af mndst en af følgende tre undersøgelser:1)Forhøjet LgG indeks (var normale ved undersøgelse i 2005), 2) Forlænget latens ved VEP (er påvist i 2005) eller 3) Typiske forværrede forandringer (først stillet i år 2007).


Da jeg er gået på tjenestemandspension 1. februar 2007, men diagnosen først er stillet efterfølgende, har jeg derfor ikke fået udbetalingen på kr. 100.000 som følge af dissemineret sklerose.

Heroverfor står der i min journal fra hospitalet, at jeg den 05.09.06 har fået lavet MR-scanning af cerebrum, som viser talrige læssioner af den hvide substans. Mit syn desuden er nedsat, hvilket undersøgelser hos en øjenlæge bekræfter. Det fremgår ydermere sidst i min journal at jeg, ifølge en overlæge, allerede i 2005 havde en anden manifestation.

Jeg mener, at jeg er berettiget til at få en udbetaling som følge af dissemineret sklerose, og det undrer mig, at jeg ikke har haft klagemulighed over den foretagne afgørelse?

Svar

Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med den aktuelle sag hvad angår den rette afgørelse. Men jeg kan dog hjælpe dig til at komme lidt videre med sagen: På lige fod med klager over private forsikringer, har du mulighed for at klage over pensionsforsikringer i "Ankenævnet for Forsikring". De holder til i Anker Heegaards 2, 1572 Kbh. V og har tlf.nr. 3315 8900.