Gå til hovedindhold

Klagemulighed, specielt for Færøerne

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende min mor. Min mor, som bor på Færøerne, fik stadfæstet sclerose i 1993. Da havde hun været til rigtig mange undersøgelser hos neurolog og andre læger. Ingen kunne sige hvad fejlede min mor. Så blev hun sendt på Rigshospitalet, hvor hun fik diagnosen multipel sclerose.

Min mor fik aldrig mulighed for at gå på arbejdsmarkedet igen, men hun havde det ok. Hun klarede alt derhjemme. Vi børn kan ikke huske noget om, at vores mor har ligget i sengen eller noget.

Siden hun i 1993 fik stillet sin diagnose, har hun aldrig været til undersøgelser hos læge eller neurolog.

I december 2007 får hun så sit første alvorlige attack, som går ud over hendes øjne. Hun får medicin, og får det meget bedre. Hun var, i den forbindelse, til en MR-scanning og en anden undersøgelse. Jeg prøvede da at ringe til alle mulige, men kunne aldrig få at vide, hvad resulatet af undersøgelsen og scanningen blev.

I oktober måned 2008 modtager vi et brev, om at mor skal indlægges, fordi hun nu skal starte på medicinsk behandling. Før dette tidspunkt, er der ikke nogen der har fortalt os noget som helst om mulighden for medicinsk behandling.

Nu har min mor været hos en dansk neurolog, og han står fuldstændig uforstående overfor, at min mor aldrig har været indkaldt til nogen undersøgelse, og ikke er kommet i medicinsk behandling før i 2008.

En sygeplejerske sagde også til os, da min mor var indlagt, at sclerosepatienter i Danmark har været i behandling siden 1996. Det har vi aldrig hørt om.

Jeg må sige, at jeg er meget chokeret over, at min mor aldrig har fået det tilbudt. Måske kunne hun have haft det bedre i dag, hvis hun var kommet i medicinsk behandling i 1996.

Mener du, at det er noget vi kan gå videre med - det vil sige om vi kan få noget ud af at spørge sygehuset, hvorfor min mor tilsyneladende har været "glemt" i så mange år?

Svar

Det er ikke sådan lige til at give dig et svar, i hvert fald ikke i forhold til de regler der gør sig gældende i Danmark. Mange af de love vi har i Danmark, har nemlig, i sidste paragraf, en bestemmelse som hedder følgende: "Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland". Dette gør sig også gældende for Lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

I henhold til denne lov er der oprettet et patientkontor af regionsrådene, der skal bistå patienter med vejledning og rådgivning efter loven, og bistå patienter med udformning og videresendelse af klager eller erstatningskrav til rette myndighed.

Klager over den faglige virksomhed og patienters retsstilling behandles i Patientklagenævnet. Loven indeholder tillige særlige regler om patientforsikring, erstatningsberettigede skader, erstatningsudmåling m.v.

På Færøerne skal klager i så henseende sendes til: Landslæknin, Sigmundargøta 5, postboks 9, FO-110 Tórshavn.

På embedslægens hjemmeside ligger der oplysninger om, hvordan man skal klage - dette må man så bruge i stedet for patientkontoret.

Der findes ingen patientforsikring på Færøerne, derfor, når sagen har været behandlet i patientklagenævnet, via landslæknin, skal et eventuelt erstatningskrav rejses mod sundhedsministeriet: Heilsumálarádid, Eirargardur 2, FO-100 Tórshavn.

Jeg håber du kan bruge disse oplysninger for at komme videre, og kan endelig nævne, at de love der regulerer sygehusvæsenet/læger på Færøerne findes på www.logir.fo - under punktet "Heilsuverk".

Med de oplysninger du giver, er det min opfattelse, at der bør indgives klage.Det kan være et vanskeligt bevismæssigt spørgsmål, om din mors helbredsmæssige forhold, havde været anderledes, hvis en hurtigere medicinsk behandling havde været iværksat. Formålet med en klage kan dog være at andre ikke udsættes for en tilsvarende lang periode uden egentlig behandling.