Gå til hovedindhold

Klage over lægelig behandling, hvilke forældelsesfrister gælder

Spørgsmål

Mit ærinde med aktuelle skrivelse er at jeg, om muligt, ønsker at klage over en tidligere almentpraktiserende læge, som det retrospektivt har vist sig, fejltolkede mine symptomer tilbage i 2000-2002. Efter min mening optog vedkommende ikke tilstrækkelig anamnese, anså mig tydeligvis for at være hypokonder, tog ikke resultater fra øjenlæge og skadestuen alvorligt og afviste at henvise mig til neurolog med begrundelserne, at en sclerosediagnose ville ”lukke flere døre for mig end den ville åbne” og at der ”ikke var nogen behandling at give, om jeg så havde sclerose”.

Jeg har ret omfattende journaldokumentation for mine klagepunkter.

Disse antagelser mener jeg beror på uvidenhed og lægegerning som ikke lever op til god praksis. Jeg finder det meget afgørende, at jeg ikke fik mulighed for at modtage medicinsk behandling, som potentielt kunne have forhindret, at jeg i dag har meget begrænset gangdistance, samt en række andre sclerosesymptomer, som er blevet tydeligere med årene.

Jeg ønsker ikke at andre skal udsættes for samme sjuskede og devaluerende vurdering/behandling.

Jeg vil mere specifikt klage over, at jeg er blevet frataget muligheden for en medicinsk behandling, som vitterligt var tilgængelig allerede i år 2000 og som potentielt kunne have bevirket, at jeg havde været uden de fysiske og kognitive vanskeligheder, som jeg oplever i dag. Overordnet ville en klage omhandle såvel mangelfuld diagnostik som relevant behandling.

Imidlertid er jeg blevet bekendt med, at Patientklagenævnet som nu hedder Patientombuddet, har ændret på klagefristen således, at jeg ikke kan klage over en behandling, uanset omstændigheder, som ligger tilbage i år 2000-2002, omend jeg først blev klar over skaden i 2010. Er dette korrekt? Er der forsat mulighed for at få sagen behandlet via Patientforsikringen?

Svar

Det er ganske rigtigt, at du under alle omstændigheder ikke kan klage over behandlingen, hvis den ligger tilbage i 2000-2002. Der gælder en absolut forældelsesfrist på 5 år, uanset hvornår du opdagede skaden.

 

Jeg vil foreslå, at du hurtigst muligt anmelder skaden overfor Patientforsikringen, hvor der gælder andre forældelsesfrister, herunder en absolut forældelsesfrist på 10 år. Du kan læse mere om dette her: http://www.patientforsikringen.dk/da/Patienter/Tema-om-foraeldelse.aspx.

 

Jeg kan ikke vurdere, om du er berettiget til erstatning, men med en anmeldelse har du i det mindste afbrudt forældelsesfristerne.

 

Jeg håber naturligvis, at sagen løser sig på en måde, som du bliver tilfreds med.