Gå til hovedindhold

Karenstid på kritisk sygdom

Spørgsmål

Jeg har netop fået diagnosen attakvis sklerose. Jeg blev offentligt ansat den 1. september 2008, tidligere var jeg studerende og har derfor ikke haft pension/livsforsikring.

Jeg har, grundet min ansættelse, en pension og har her fået oplyst, at jeg har en karenstid på 2 år; d.v.s. at jeg ikke kan få udbetalt kritisk sygdom (i hvert fald ikke det fulde beløb), da jeg kun har været i pensionskassen 10 måneder.

Dette gælder dog kun, hvis forsikringsselskabet kan bevise, at jeg ved ansættelsestidspunktet ikke kunne have udfyldt tilfredsstillende helbredserklæring, såfremt det havde været et krav.

Mit spørgsmål er nu hvad "tilfredsstillende helbredserklæring" vil sige? Hvor "lidt" skal man have fejlet for ikke at blive godkendt?

Jeg fik for 3 år siden en diagnose på synsnervebetændelse men ikke på sklerose. Er det nok til at de ikke vil give mig erstatning?

Svar

Tilfredsstillende helbredsoplysninger er selvfølgelig et vidt begreb, men kravet bunder i, at der ved indtrædelse i pensionsordningen ikke skulle afleveres helbredsoplysninger.

Normalvis, når man skal aflevere helbredsoplysninger, er der forskellige udfald. Afslag på alle eller nogle af dækningerne, skærpede vilkår/klausuler, antagelse med forhøjet præmie eller antagelse på normale vilkår.

Dette får mig til at tro på at hvis synsnervebetændelsen kan henføres til sclerosen, vil du nok ikke være dækket. Hvis ikke det kan henføres, vil der nok være dækning.

Under alle omstændigheder synes jeg du skal henvende dig til selskabet og forhøre dig om proceduren, for det er da forsøget værd at prøve.