Gå til hovedindhold

Kan Vesicare og Betmiga kombineres

Spørgsmål

Kan Vesicare kombineres med Betmiga for at få større effekt mod hyppig vandladning? Problemet varierer, men er ofte oppe 3-4 gange om natten. Jeg har svært ved at nå det, da jeg er kørestolsbruger. Så det går ofte galt.

Svar

Ja, Vesicare og Betmiga kan godt kombineres. Virkningsmekanismen er forskellig for de 2 lægemidler, og det gælder også bivirkningsprofilen. Der er ofte også mulighed for at justere doseringen af det enkelte lægemiddel frem for at tage 2 forskellige midler.

Der er 2 årsager til natvandladning. Enten dannes der for meget urin i nattetimerne, eller også kommer tissetrangen ved for lille blærefyldning. Hos scleroseramte er der ofte tale om begge årsager. Vesicare og Betmiga hjælper kun på den for lille blærefyldning. Jeg vil derfor anbefale, at du laver et vandladningsskema. Det vil være en stor hjælp for dig og din læge. Et vandladningsskema er et stykke papir, hvor man noterer klokkeslæt og måler urinmængden for hver vandladning i 3 døgn. Man kan med fordel også skrive, hvornår og hvor meget man drikker, samt tidspunkter for ufrivillig urinafgang. Kvinder kan få en toiletindsats til at måle i. Er vandladningsportionerne små og hyppige, har Betmiga og Vesicare og lignende præparater mulighed for at hjælpe. Det forudsætter dog at blæren tømmes tilfredsstillende ved vandladningen.

Er urinmængde og vandladningsportioner store i dagtiden, må man drikke mindre eller finde sig i hyppig vandladning. Er urinmængde og vandladningsportionerne store om natten (og eventuelt små om dagen) kan andre lægemidler komme på tale. Det drejer sig om vanddrivende midler sidst på eftermiddagen og Minirin til sengetid. Minirin blokkerer for nyrernes urinproduktion. Man skal have et sundt hjerte for at tåle dette, og man skal selvfølgelig kun drikke sparsomt efter aftensmaden. Overvej også at få en bækkenstol ved sengen.