Gå til hovedindhold

Kan selskabet opsige min ulykkesforsikring?

Spørgsmål
Vedr. ophævelse af ulykkesforsikring. Mit spørgsmål er kan man det?

Jeg har lige fået brev fra Codan, som skriver at de ophæver ulykkesforsikringen tilbage til 01.05. hvor jeg blev tilkendt pension.
"Årsagen er at vi ikke kan tilbyde at omtegne og fortsætte din ulykkesforsikring, selskabets læger kan ikke vurdere i hvilket omfang din sygdom kan have indflydelse på, at der indtræffer et ulykkestilfælde. Det kan heller ikke vurderes, i hvilken udstrækning følgerne efter et ulykkestilfælde kan påvirkes af din sygdom. Derfor må vi opsige din ulykkesforsikring."

På forhånd tak for hjælp til at vurdere om det er ok eller?
Svar
Jeg kender naturligvis ikke Codans specifikke betingelser, men har undersøgt sagen hos os.

Hos os er det sådan, at såfremt du ikke havde sclerose på tegningstidpunktet, vil vi ikke opsige forsikringen sidenhen, selvom vi finder ud af at du har sclerose. Dog er det sådan, at vi har mulighed for at opsige forsikringen, hvis der indtræder en skade, i det tilfælde ville vi muligvis opsige den, hvis det vurderes at det fremtidigt vil være svært at afgøre invaliditetsstørrelsen pga. sygdommen.
Hvis der på tegningstidspunktet er afgivet urigtige oplysninger, og det sidenhen er en viden vi får evt. i en skadesituation, ville vi ligeledes opsige forsikringen.

Jeg kender ikke alle detaljerne i din sag, men min konklusion er at hvis der ingen skade er sket, eller du ikke har bedt om at få ændret noget i forsikringen og selskabet blot er blevet vidende om, at du har sclerose, er det umoralsk at opsige den, og jeg ville derfor gå videre med sagen og evt. kontakte "Forsikring & Pension"