Gå til hovedindhold

Kan plaks komme og gå

Spørgsmål

Disse plaks man får i hjerne og rygmarv kan de komme og gå? Hvis man har fået et plak vil det kunne forsvinde så næste gang ved MR scanning er det væk igen? altså ligesom om et attak er " færdig".

Svar

Der er en del dynamik i plaksene, de kan komme og gå, vokse og blive mindre. Det sker også uafhængigt af attak. Men det er ikke sådan at alle plaks bare lige forsvinder, det er de færreste. Tendensen går mere i den anden retning, at der kommer flere plaks uden at de nødvendigvis medfører nye symptomer. Når man bruger MR scanning til at vurdere om ny behandling virker, ser man på nye plaks, om de er vokset og om der er udsivning af kontraststof i hjernen.