Gå til hovedindhold

Kan min mor få behandlet sine smerter

Spørgsmål

Min mor på 66 år har haft sclerose siden starten af 1990. Hun lever med meget stærke smerter hver dag, har lige haft et attak som er gået ud over hendes venstre arm. Problemet er at hun ikke kan få smerterne ned. Hun har fået et gigtmiddel, som hedder Ibuprofen 400 - 600 mg, det har ingen effekt. Derud over tager hun Ketogan 5 mg/25 mg tre til fire gange om dagen og Tradolan til natten.

Jeg vil gerne vide, om der er mulighed for andre piller. Og om man kan snakke med en scleroselæge i nærheden af Aalborg. Hendes egen læge siger at han ikke har forstand nok på sclerose. Hun er den eneste patient han har, så det vil være fint, hvis vi kunne snakke med en, der har mere forstand på sclerose.

Svar

Behandling af sclerosesmerter kræver tit afprøvning af flere forskellige slags medicin, inden den rigtige behandling findes, og man skal som regel også bruge tid på, at finde den rigtige dosis.

Sclerosen forstyrrer sanseimpulserne, der føres til hjernen og det sansede fejltolkes derfor som smerter. Et menneske med sclerose kan for eksempel føle, at fødderne eller knoglerne brænder blot ved tryk eller berøring. Fødderne og nervebanerne vil være normale, men bearbejdningen af signalerne i rygmarven er fejlagtig, hvorfor signalerne der sendes til hjernen, opleves som brændende smerte. Sclerosesmerter kan også optræde spontant, uden at man berøres. Det sker ved, at der fejlagtigt dannes sanseimpulser i sclerose-plak.

Sclerosesmerter kan opdeles i kroniske og anfaldsvise smerter. De kroniske smerter er vedvarende og føles brændende, knugende eller borende, men kan også have prikkende eller stikkende karakter. De bedste lægemidler til at behandle disse smerter, er stoffer der tidligere er brugt mod depression, men nu har vigtig anvendelse mod nervesmerter og bruges i stort omfang i neurologiske klinikker og smerteklinikker. De to hyppigst anvende præparater er amitriptylin (Saroten) eller Imipramin.

De anfaldsvise og mere jagende, kortvarige smerter, kaldes neuralgiforme smerter og kan som regel behandles effektivt med lægemidler, man normalt bruger til behandling af epilepsi, Oxcarbazepin (Trileptal), Carbamazepin (Tegretol), Gabapentin eller Pregabalin (Lyrica). Endelig skal nævnes Dronabinol (Marinol), der formentlig kan bruges til at behandle begge typer af neurogene smerter.

Din mors læge kan henvise hende til Scleroseklinikken på Ålborg sygehus, hvor hun kan få behandlet sine smerter.