Gå til hovedindhold

Kan man få hjælp til nye briller

Spørgsmål

Kan man få hjælp til nye briller af kommunen? Da det er 2. par briller på 1 1/2 år til en pris på 10.000 kr.

Svar

Som udgangspunkt er det muligt at søge dækning af udgift til briller efter en trangsvurdering. Det kan dels dreje sig om hjælp i særlige tilfælde i h. t. kap. 10 i aktivloven og reglerne for personlige tillæg for personer, der modtager førtidspension efter reglerne før 1.1.2003 og folkepensionister. Bemærk, at det er en trangsvurdering, dvs. at der lægges vægt på formue, indtægter, udgifter og rådighedsbeløb til kost m.m. Der kan være mulighed for vurdering af udgift til briller som merudgifter i h. t. servicelovens § 100. Det betinger dog, at man dels er omfattet af personkredsen, og at udgiften har nøje sammenhæng med den nedsatte funktionsevne.

Kommunen/Ydelseskontoret skal selvfølgelig vejlede dig, men vær opmærksom på, at ansøgningen evt. skal behandles flere steder i kommunen.