Kan man beholde sygehus og fleksjob ved flytning
d. 12 juni 2014

Vi har en datter med sclerose. Hun er i behandling med Tysabri. Hun bor i Århus og arbejder i Horsens og har flexjob. Hun påtænker at flytte til Horsens. Kan hun bevare sin tilknytning til sygehuset i Århus? Kan hendes nuværende flexjobordning overflyttes fra Århus kommune til Horsens kommune, uden at der ændres på ordningen?

Jeg er ikke så kendt med de organisatoriske forhold i Jylland, men går ud fra at Horsens er en del af Region Midtjylland, og føler mig ret sikker på at din datter kan bevare tilknytningen til Århus, men man kan spørge på neurologisk afdeling i Århus. Der er ingen neurologisk afdeling i Horsens.
Jette Frederiksen
Professor

Reglerne om fleksjob og flytning fremgår af Beskæftigelsesindsatslovens § 73:

§ 73. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, hvor arbejdet udføres i udlandet.

Konkret skal din datter give besked til fraflytningskommunen og give tilladelse til videresendelse af sagsakter til den nye kommune. Opfølgning og fremtidig sagsbehandling sker således fra den nye kommune.
Annette Køhler
Socialrådgiver

Skrevet d. 12 juni 2014