Gå til hovedindhold

Kan jeg forhøje mine forsikringsdækninger med sclerose

Spørgsmål
Jeg har fået at vide af mit pensionsselskab, at jeg ikke længere kan lave om (sætte mine procentsatser op) på mine forsikringer. Men en god ven med samme sygdom har fortalt mig, at man som sclerosepatient har ret til at have sin procentsats af dækning med et vist beløb årligt.  
Er det noget som I ved mere om?
Svar
Da jeg ikke kender din specifikke pensionsaftale, er det svært for mig at være specifik. Det afgørende for om du kan sætte dine forsikringsdækninger op, er at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt der kræves sådanne ved en forhøjelse, og de oplysninger du kan give vil ikke være tilfredsstillende.

Vilkårene for afgivelse af helbredsoplysninger er bestemt at den pensionsaftale, man er omfattet af og er typisk lempeligere jo flere der er med i den pågældende ordning. Måske tænker din gode ven på forhøjelse af pensionsbidraget, for her gælder typisk lempeligere regler, hvorfor der gives mulighed for at forhøje pensionsbidraget indenfor visse rammer typisk uden afgivelse af helbredsoplysninger. På denne måde vil det forhøjede bidrag tillige være omfattet af præmiefritagelse, som betyder at pensionsselskabet overtager pligten til at indbetale det valgte pensionsbidrag frem til pensionsalderen, såfremt man mister evnen til at arbejde.