Gå til hovedindhold

Kan jeg få Gilenya

Spørgsmål
Jeg har attakvis sclerose og er gravid i 10. uge. Jeg har tidligere fået Avonex i 10 måneder, dog uden noget påvirkning af mine meget hyppige attakker - ca. hver 7. uge. 
Jeg stoppede med Avonex dels grundet manglende effekt, havde lige så hyppige attakker og besluttede i samme forbindelse at blive gravid. Jeg er meget i tvivl om mine medicinske muligheder efter barslen. Jeg ønsker ikke at få Avonex igen. Derimod vil jeg gerne modtage enten Tysabri eller Gilenya.
Kan jeg gøre krav på at skifte medicintype efter barsel, når jeg ikke har haft effekt af betainterferon?

Jeg er åbenbart et særtilfælde, de har fundet forandringer i min rygmarvsvæske, men der er ingen forandringer på MR, hverken med eller uden kontrast. Hver gang jeg får attak i benene med kraftnedsættelser, styringsbesvær og spasticitet er lægerne noget skeptiske omkring hvorvidt det er et egentligt sclerose attak - på trods af at jeg nu har fået solumedrol 2 gange med super god effekt.
Det er dybt frustrende at jeg 3 gange er blevet nægtet solumedrol i forbindelse med attak i benene, hvor jeg ikke engang kan komme i bad selv, og er dybt afhængig af min rollator i perioden - har 1 til 2 attakker i benene om året.
Kan jeg gøre krav på en genudredning for sclerose, når lægerne ikke vil anerkende mine symptomer som scleroseattakker?

Jeg føler mig ikke tryg ved det hospital jeg er tilknyttet, hvilke muligheder har jeg for at skifte hospital?
Svar
Dine spørgsmål kan besvares således:

1. Hvis du har attakvis MS og har haft attak på beta-interferon (f.eks. Avonex) eller Copaxone, kan du tilbydes behandling med Gileya eller Tysabri.

2. Du spørger om du kan genudredes for MS, men så vidt jeg kan forstå har du MS og har været i behandling herfor, så der er vel ingen grund til, at du skulle udredes igen. Jeg kan dårligt udtale mig mere specifikt om din diagnose og behandlingen af dine attakker, da det kræver grundigt kendskab til dit forløb, symptomer og undersøgelsesresultater.

3. Hvad angår valg af behandlingssted/MS klinik, er der frit sygehusvalg i Danmark, hvilket betyder at man kan henvises til alle MS klinikker i landet. Det er dog ikke sikkert, at den MS klinik du evt. ønsker at blive behandlet på, kan modtage dig, da det afhænger af klinikkens ressourcer og kapacitet.