Gå til hovedindhold

Kan jeg få dækket merudgifter

Spørgsmål

Jeg er tilkendt højeste pension efter de gamle regler. Herunder også IY. Jeg er 59 år. Kørestolbruger. Gift. Min mand er på efterløn. Jeg har hjemmehjælp til personlig pleje ikke til rengøring mm. Dette skal min mand klare, da han "er rask". Mine spørgsmål går ud på, om jeg kan være berettiget til at få dækket merudgifter? Vi skal desværre snart flytte, da den bolig vi har, ikke er optimal for mig mere. Kan jeg søge kommunen om hjælp til flytning? Selvom min mand er "rask", er han ikke helt ung, og et langt hårdt arbejdsliv har taget på ham, så han kan ikke, hvad han kunne tidligere. Jeg er bestemt ikke ude på at udnytte systemet, men har hørt forskellige udtalelser angående disse ting.

Svar

Førtidspensionister efter reglerne før 1.1.2003 og folkepensionister er ikke omfattet af den personkreds, som kan søge dækning af merudgifter efter lov om social service § 100. Hvis du har hørt om personer (med førtidspension før 1.1.2003), der alligevel modtager dækning af merudgifter skyldes det, at deres personlige hjælp er bevilget efter lov om social service §§ 95 og 96. Der er nemlig en undtagelsesbestemmelse for denne gruppe. Jeg opfatter det sådan, at du modtager hjemmehjælp til bad, påklædning o.lign, men at du ikke har behov for hjælp til fx at spise. Jeg går derfor ud fra, at det er hjemmehjælp efter lov om social service § 83, du er bevilget. Jeg tænker ikke, at du er i en situation, hvor du kan være omfattet af reglerne om bistandstillæg. Du kan orientere dig nærmere om dette her på hjemmesiden Bistandstillæg og plejetillæg.

Du skriver ikke noget om I flytter fra eget hus eller fra anden lejet bolig. Jeg kan ikke vide, om du kan være berettiget til indskudslån i den nye lejlighed, men det kan kommunen i givet fald orientere nærmere om, ligesom du/I måske også kan være berettiget til boligstøtte. Hjælp til flytning, her tror jeg, at du mener hjælp til at pakke jeres ting sammen og flyttebil. Det er muligt, at søge om dækning af disse udgifter i kommunen, men det beror på en nøje økonomisk vurdering, så det kan være tvivlsomt om I opfylder betingelserne.