Kan jeg få udbetaling fra 2 forsikringer
d. 22 november 2010

Jeg er dækket af Kritisk Sygdoms Forsikring både i mit eget forsikringsselskab og i forbindelse med mit arbejde.

Kan jeg få udbetalt Kritisk Sygdoms Forsikring fra begge steder eller kun det ene?

Såfremt du opfylder kriterierne for udbetaling, kan du få udbetalinger begge steder fra, med de forsikringssummer du har på de pågældende policer.

Der er altså ikke tale om dobbeltforsikring.

Skrevet d. 22 november 2010