Kan jeg få stamceller

Hvor kan man helt konkret få en stamcellebehandling af SPMS evt. mod betaling? Og hvor lang må ventetiden forventes at være på tilsvarende behandling i Danmark?

Stamcellebehandling mod MS udføres under kontrollerede omstændigheder og efter gældende retningslinjer på universitetsklinikker i en række europæiske lande. Det nærmeste sted med stor erfaring, og så vidt jeg er orienteret, med mulighed for betaling, er på Karolinska Sygehus i Stockholm, Sverige. I Danmark udføres stamcelle behandling kun på Rigshospitalet, hvor immunstamcellebehandlingen (autologe hæmopoietiske stamceller) kun gives i tilfælde med særligt aggressiv MS, hvor anden behandling ikke har haft effekt. Behandling med mesenkymale stamceller udføres aktuelt kun som led i en videnskabelig undersøgelse, hvor resultaterne først foreligger om ca. 2-3 år. Derfra vil der sandsynligvis skulle udføres yderligere undersøgelser, før en mulig effekt af mesenkymale stamceller kendes og behandlingen kan tilbydes mere generelt.

Skrevet d. 1 august 2014