Gå til hovedindhold

Kan invalidesum udbetales uafhængigt at den løbende udbetaling

Spørgsmål

Jeg har en PFA kontant-pension, hvor der er fuld dækning ved 50% invaliditet. Jeg er på grund af sclerosetræthed visiteret til et fleksjob med 2/3 løntilskud. Jeg arbejder i dag ca. 15 timer, fordelt på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Jeg har haft diagnosen siden december 2004 og været i fleksjob med ½ løntilskud fra april 2005 til oktober 2007, og med 2/3 løntilskud fra oktober 2007 og til dags dato.

Igennem mit fleksjob har jeg opretholdt min løn som før diagnosen, og har derfor ikke brug for udbetalinger af invalidepension (eller præmiefritagelser). Men når jeg læser betingelserne vedrørende , ser det imidlertid for mig ud som om jeg er berettiget til at få dette engangsbeløb udbetalt? Eller hænger de to sammen, så man for at få engangsbeløbet udbetalt også skal indstilles til invalidepensionsudbetalinger?

Her er hvad jeg selv har kunnet læse mig frem til: I betingelserne står der i §5 : "For at engangsbeløb ved invaliditet kan udbetales, skal erhvervsevnen være nedsat til en tredjedel eller derunder, og nedsættelsen skal, efter PFA Pension's skøn, være varig. Det skal således være overvejende sandsynligt, at erhvervsevnen, trods lægelig behandling, omskoling, optræning eller uddannelse, er og fortsat må anses at ville være nedsat til en tredjedel eller derunder".


Stk. 2: "Engangsbeløbet ved invaliditet kan tidligst udbetales et år efter invaliditetens indtræden. Det er forudsat, at invaliditeten har varet uafbrudt i et år, og at forsikrede er i live et år efter invaliditetens intræden."

Svar

Du skal bestemt ansøge PFA om udbetaling af engangsbeløbet. Ud fra det du har beskrevet ser det ud som om du er berettiget til udbetaling, hvis ikke nu, så i oktober 2008 - men du kan ligeså godt rette henvendelse til dem med det samme for en en vurdering af sagen udfra din nuværende situation.

Hvad angår din løbende dækning, er det forskelligt hvordan pensionsselskabernes regler er for udbetaling. I nogle selskaber udbetales tab af erhvervsevneforsikring uafhængigt at eventuelt løntilskud, så du faktisk kan opleve at få flere penge mellem hænderne når du har mistet evnen til at arbejde med over 50% (hvilket jo er sket i din situation). Det er absolut en undersøgelse værd.