Gå til hovedindhold

Kan familie ansættes som ledsagere

Spørgsmål

Min søster har fået bevilget en hjælper, så hun kan komme lidt ud af huset, vistnok 27 timer om måneden. Hun har haft en hjælper et stykke tid, men han er ikke til at få fat i. Så har der været folk fra kommunen, men de tager hende ikke ud. Kan min kone's søn - som jo ikke direkte er i familie med min søster - gå ind og blive hendes hjælper lønnet af kommunen?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at din søster er visiteret til personlig og praktisk hjælp, som i øjeblikket leveres fra kommunen. Jeg opfatter det så også sådan, at din søster er bevilget ledsageordning i h.t. § 97 i lov om social service. Timetallet på en ledsageordning er max 15 timer om måneden, og her har man mulighed for selv at pege på en ledsager, man ønsker. Det fremgår dog af lovgivningen, at det normalt ikke må være nærtstående, som ansættes som ledsagere.

Jeg vil anbefale at kontakte kommunen med henblik på en vurdering af behov og muligheder.