Gå til hovedindhold

Kan børn forsikres uden helbredserklæring

Spørgsmål

Forsikring af børn uden helbredserklæring inden 16 år? Min datter på 15 år har fået sclerose ("demyliserende" - med forventet diagnose om sclerose). Hun fylder 16 år på onsdag.

Så nu er jeg meget interesseret i at høre, om der tilfældigvis skulle være en ordning i DK, om at børn op til en bestemt alder altid kan forsikres uden helbredserklæring. Og det haster neturligvis, hvis en sådan aldersgrænser er 16 år.

Svar

Jeg har forhørt mig om muligheden for at forsikre børn uden afgivelse af helbredserklæring, men uden held. Hvad enten der skal tegnes en ulykkesforsikring, en kritisk sygdoms forsikring eller en tab af arbejdsevne forsikring, vil du som forælder skulle afgive helbredsoplysninger på din datters vegne, da hun som bekendt ikke er myndig.

Da du jo skal afgive sande helbredsoplysninger, kan det desværre meget vel afføde, at der ikke er selskaber, som ønsker at forsikre din datter mod ovenstående, men vil da anbefale dig at prøve.