Kørselsbehov
d. 15 december 2010

Jeg har været på kommunen med henblik på at få min bevilling til handicapbil fornyet.
Til min store overraskelse blev jeg afkrævet nærmere  "regnskab" for mit kørselsbehov med henvisning til at der
pr. 1.10.2010 er sket en stramning af lovgivningen når det gælder kørsel til trivselsformål

1) Hvad er det for en stramning?

2) Er det op til den enkelte kommune nu at skønne om man kan "fortjene" en ny bevilling?

Jeg kører selv bilen.

Pr. 1.10.2010 er en ny bekendtgørelse og vejledning trådt i kraft. Formålet med ændringen var primært en forenkling af reglerne og ikke at ændre på personkredsen, som er berettiget. Kørselsbehovet har altid været en faktor ved behandling af ansøgning om støtte til bil. Ved den nye bekendtgørelse lægges vægt på, at der er et betydeligt kørselsbehov. Selve vejledningen kan læses her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20735
, hvor reglerne om støtte til bil starter ved kap. 12, pkt. 157.

Formålet med støtte til bil er at tilgodese et kørselsbehov hos mennesker med handicap, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Støtte til bil skal medvirke til, at den enkelte med udgangspunkt i sin konkrete situation kan tilrettelægge en så selvstændig og aktiv tilværelse, som det er tilfældet for andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.  

Jeg vil anbefale dig at beskrive dit kørselsbehov, så det af sagen fremgår, at du som udgangspunkt har et dagligt kørselsbehov.  

Husk din ret til aktindsigt og partshøring.

Skrevet d. 15 december 2010