Gå til hovedindhold

Job efter endt uddannelse

Spørgsmål
Jeg modtager handicaptillæg. Jeg er endnu ikke arbejdsprøvet og visiteret til fleksjob, men det var meningen, jeg skulle den vej indover.

Når jeg bliver færdig med min uddannelse, så kan jeg få dagpenge. Jeg står som deltidsmedlem ved A-kassen. Men kan jeg bede om at blive afprøvet med henblik på fleksjob, uden at miste mine dagpenge?
Jeg kan vel ikke få sygedagpenge, når jeg ikke har arbejdet, men gået i skole? (jeg tror selv jeg kan klare 20-25 timer om ugen).
Svar
Jeg forstår det sådan, at du er under uddannelse med SU og handicaptillæg. Jeg opfatter det også sådan, at du er medlem af A-kasse og vil være understøttelsesberettiget (deltids- eller som ny-uddannet). Sygedagpenge udbetales til personer, der opfylder § 2 i lov om sygedagpenge:  

Lov om sygedagpenge
§ 2. Sygedagpenge ydes til:
1) Lønmodtagere.
2) Selvstændige erhvervsdrivende.3) Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge.
4) Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Stk. 2. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, at personen opfylder beskæftigelseskravet efter §§ 30 eller 32 eller efter § 42.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter særlige regler om sygedagpenge til søfarende.
Bekendtgørelser
Sygedagpenge til søfarende (Arbejdsmarkedsst. bek. nr. 131 af 22/2 2011, ændret ved bek. nr. 1202 af 13/12 2011).
Vejledninger mv.
Sygedagpengevejledning pkt. 2 (Arbejdsdir. vejl. nr. 9300 af 25/6 2008).  

Som udgangspunkt må jeg derfor vurdere, at du vil være berettiget til sygedagpenge efter endt uddannelse, hvis du er sygemeldt og ikke i stand til at påtage dig et arbejde.  

Du kan ikke blive afprøvet med henblik på fleksjob samtidig med, at du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, hvor du står til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Du skal være opmærksom på, at betingelserne for fleksjob er en varigt nedsat arbejdsevne, du kan læse nærmere om betingelserne her  http://www.clh.dk/?id=1474.   

Konkret vil jeg anbefale dig, at orientere dig om dine muligheder for understøttelse efter endt uddannelse, undersøge dine muligheder for job på ordinære vilkår og hvis du ikke mener, at det er muligt kan sygemelding komme på tale.  

Vær opmærksom på, at du har mulighed for en individuel vejledning hos socialrådgiveren i Scleroseforeningen, der dækker dit område. Navn og træffetid findes på hjemmesiden.