Gå til hovedindhold

Jeg har 2 pensionsforsikringer, hvad gør jeg

Spørgsmål

Jeg fik i sommeren 2013 stillet diagnosen attakvis sclerose. Jeg har opdaget, at jeg har to pensionsforsikringer på en gang. Den ene har jeg fra min tidligere ansættelse i Lærernes pension. Den nye fik jeg ved jobskifte i august 2012 i Magistrenes Pensionskasse. Jeg kan se, at jeg i den nye burde være dækket i forhold til kritisk sygdomsforsikringen. Mit spørgsmål er så: Er det smartest for mig at forblive i begge selskaber, da det så er muligt at beholde forsikringen i begge selskaber ved jobskifte i fremtiden? Eller skal jeg, som jeg havde planlagt at gøre inden diagnosen, samle mine forsikringer i mit nuværende selskab, da det sikkert vil give en større dækning? Kan der være nogle udfordringer i forbindelse med at flytte pengene, nu jeg har fået en diagnose? I så fald hvilke?

Jeg tør ikke søge om kritisk sygdom, inden jeg har fået flyttet pengene over - eller har de to ting ikke noget med hinanden at gøre? Hvilke udfordringer men også muligheder skal jeg være opmærksom på, nu jeg ved en fejl har bibeholdt to pensionsforsikringer? Der er ikke dækning ved kritisk sygdom i Lærernes Pension, så vidt jeg er orienteret, så på den er jeg ikke dobbeltdækket. Håber I kan hjælpe mig lidt videre i junglen.

Svar

Overordnet set er det ok at have 2 ordninger, ved dødsfald & kritisk sygdom vil der ikke være tale om dobbeltforsikring ved en skade, der vil blive udbetalt fuldt ud fra alle ordninger. Hvad angår tab af erhvervsevneforsikringen, skal man her være opmærksom på, at den samlede dækning i alle selskaber til sammen ikke må overstige 80% af lønnen, hvis den gør det, udbetales der max 80% forholdsmæssigt. Man skal være varsom med at opsige dækninger, man siden hen kan få behov for, da det er meget svært med din diagnose at tilføre nye forsikringer siden hen.

Jeg kan ikke gå mere konkret ind i din sag, men vil anbefale dig at kontakte begge selskaber, og forhøre dig om de nærmere detaljer. Det bør ikke give udfordringer, at du nævner din diagnose, det skal jo under alle omstændigheder ske, hvis du skal have udbetalt kritisk sygdom.