Gå til hovedindhold

Jag i kroppen

Spørgsmål
Er det normalt, at man i hvilende tilstand kan få jag i kroppen, samt "brag" i hovedet hvis man har sclerose? Jeg blev alvorligt bange for, at der havde været et attak, men det tyder det ikke på. Lægerne siger, at det følger med symptomerne.

Er der noget, man kan gøre ved det?
Svar
Føleforstyrrelser og nervesmerter er et hyppigt symptom ved sclerose. Sygdommen forstyrrer sanseimpulserne, der føres til hjernen og det sansede fejltolkes derfor som smerter. En scleroseramt kan for eksempel føle, at fødderne brænder blot ved berøring. Fødderne og nervebanerne vil være normale, men bearbejdningen af signalerne i rygmarven er fejlagtig, hvorfor signalerne der sendes til hjernen, opleves som brændende smerte. Smerter kan også føles uden at man berøres, ved at der fejlagtigt dannes sanseimpulser i sclerose-plak.

Prikkende og stikkende føleforstyrrelser behandles efter samme principper som de såkaldt kroniske sclerosesmerter (brændende, knugende eller borende smerter). De bedste resultater har man med lægemidler, der primært er brugt mod depression, men nu har vigtig anvendelse mod nervesmerter og bruges i stort omfang i neurologiske klinikker og smerteklinikker. De to lægemidler der hyppigst anvendes er amitriptylin (Saroten) eller imipramin.

De mere jagende kortvarige smerter, som du oplever, kaldes neuralgiforme smerter og kan som regel behandles effektivt med lægemidler man normalt bruger til behandling af epilepsi, Oxcarbazepin (Trileptal), Carbamazepin (Tegretol), Lyrica eller Gabapentin.

Endelig skal nævnes dronabinol (Marinol), der formentlig kan bruges til at behandle begge typer af neurogene smerter. Til behandling af paræstesier vil man ofte starte med at bruge små medicindoser for at undgå uønskede bivirkninger.Brag i hovedet er ikke et symptom man normalt forbinder med sclerose, men du kan se om dette symptom også forsvinder, hvis dine jagende smerter behandles.