Gå til hovedindhold

Invaliditetsydelse

Spørgsmål

Jeg arbejder i fleksjob og har for ca. 10 år siden fået tildelt IY. Er det korrekt forstået at dette betyder, at hvis jeg på et tidspunkt søger invalidepension/førtidspension, så vil jeg høre under de "gamle" regler? Og betyder det at der egentlig allerede er taget stilling til min berettigelse til pension?

Svar

Ja, det er korrekt forstået, at en evt. sag om førtidspension vil blive vurderet i forhold til reglerne før 1.1.2003. Der vil fortsat ske en vurdering af arbejdsevnen, før der tages stilling til evt. berettigelse til førtidspension. Du kan evt. orientere dig nærmere i bekendtgørelse nr. 562 af 30.5.2013 på Retsinformation.