Gå til hovedindhold

invalidepension sammen med fleksjob

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende invalidepension. Min kone fik konstateret MS i 2013. For kort tid siden fik hun en afgørelse fra hendes pensionsselskab i forbindelse med søgt invalidepension. Vi havde forventet et af to resultater. Enten hel pension eller halv pension, da hun er blevet indstillet til fleksjob. Men vi modtog en helt tredie afgørelse, hvor hun får en midlertidig hel pension. "Årsagen er, at din diagnose er relativ ny, og vi afventer derfor med at se udviklingen i din helbredstilstand til om to år". De vil så udbetale et fast månedligt beløb. Hvor imod de ellers ville have udbetalt et engangsbeløb. Som en del af deres regelsæt vedrørende pensionsudbetalinger er der et afsnit, som beskriver at fåes et fleksjob, er man ikke længere berettiget invalidepension. Jeg tænker derfor at de køber sig tid, for at se om det skulle blive tilfældet indenfor to år. Men kan de det med den begrundelse, at de vil se tiden an i forhold til sygdommens udvikling?
Ms er jo progredierende. Vi er rystede, og håber I kan hjælpe.

Svar

Det er meget normalt, at en bevilget udbetaling i første omgang gøres tidsbegrænset, såfremt det endelige omfang af arbejdsmulighederne ikke kendes, så den del bør ikke bekymre jer. En invalidepension er en form for lønerstatning og langt de fleste dækninger i dag begrænses helt eller delvist af et evt. fleksjob, dette såfremt man ved fleksjob kan oppebære en indtægt. Det er dog rigtig vigtigt, at I holder tungen lige i munden og ikke bare træffer beslutninger omkring fleksjob, der kan få negativ indflydelse på hendes invalidepension. Du bør derfor gå i dialog med pensionsselskabet, og forhøre dig om de specifikke konsekvenser ved fleksjob af den ene eller anden art, alternativt kontakte en rådgiver med dette som speciale.