Gå til hovedindhold

Interferon-beta og undertyper af sklerose

Spørgsmål
Jeg læste for nyligt en spændende artikel på CNN's hjemmeside. Artiklen beskriver forskellen på forskellige typer T-celler hos folk der har sclerose, og tesen er, at det ikke er alle folk, der tåler beta-inteferon - alt efter hvilke T-celler man har

Dette er linket til den artikel, der er skrevet d. 29. marts, det drejer sig om: http://pagingdrgupta.blogs.cnn.com/tag/val-willingham-cnn-medical-producer/.

Er det noget man kender til i Danmark?
Svar
Nyheden handler om en artikel, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Medicine. I artiklen viser en gruppe amerikanske og hollandske forskere, at interferon-beta har forskellig effekt ved forskellige former for skleroselignende sygdom hos dyr.

Under nogle forsøgsbetingelser, hvor såkaldte Th1 celler er sygdomsfremkaldende, har interferon-beta gavnlig effekt. Derimod har interferon-beta en modsatrettet effekt, idet sygdommen forværres, hvis sygdommen fremkaldes af de såkaldte Th17 celler.

Forskerne påviser også, at det er muligt, at lignende mekanismer gør sig gældende hos mennesker med sklerose.

Undersøgelserne af effekterne ved sklerose er imidlertid meget mindre grundige, og er på visse områder i uoverensstemmelse med resultaterne af andre undersøgelser. Desuden er der kun undersøgt et lille antal sklerosepatienter, og da der yderligere er anvendt nogle meget ukonventionelle statistiske analysemetoder må resultaterne indtil videre tolkes med forsigtighed.