Gå til hovedindhold

Interferon-beta og lungefibrose

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 6 år men fik først stillet diagnosen for 1 ½ år siden. Jeg har været på Rebif, og nu Avonex de sidste 18 måneder.

Mit spørgsmål er: Jeg har nu også fået stillet diagnosen lungefibrose (jeg er kun 32 år og har aldrig røget). Er der nogen sammenhæng mellem sclerose og/eller den medicin jeg tager herfor og lungefibrose?

Svar

Der er ikke noget der tyder på, at sklerose øger risikoen for at få lungefibrose (eller omvendt). Der er mange årsager til lungefibrose, og det vil være vigtigt at finde ud af, hvorfor du har fået det. Der er derfor vigtigt, at du bliver undersøgt grundigt på en lungemedicinsk afdeling, så årsagen kan blive afklaret.

Hvorvidt interferon-beta øger risikoen eller ændrer forløbet af lungefibrose er meget vanskeligt at fastslå, idet interferon-beta under nogle betingelser kan virke gavnligt på lungefibrose hos forsøgsdyr, mens beslægtede typer af interferon under andre betingelser menes at kunne forværre sygdomme, der kan give lungefibrose.

Det er derfor en specialistopgave at vurdere, hvorvidt der kan være en sammenhæng i dit tilfælde, og jeg vil foreslå, at du beder din skleroselæge om at diskutere din fremtidige behandling med en lungemediciner, hvis det ikke allerede er sket.