Gå til hovedindhold

Ingen erstatning ved 50% tab af arbejdsevne, kan det passe

Spørgsmål

Jeg har en forsikring hos PFA, en såkaldt . Denne har jeg tegnet i 1999.

Jeg fik konstateret sclereose i 2003 og har heldigvis kunne arbejde på fuld tid, indtil august 2008, hvor jeg bliver ansat i flexjob. I denne forbindelse godkendte kommunen 50% nedsættelse af arbejdsevnen - en nedsættelse som også blev bekræftet af sygehuset. En af kommunens rådgivere mente tilmed, at min arbejdsevne skulle nedsættes yderligere.

Jeg er nu i tvivl, omkring hvorvidt min forsikring i virkeligheden skulle give en udbetaling, som jeg ansøgte om, men fik afslag på - dette uden så meget som at have mødt mig eller set på mine arbejdsevner, som jo står beskrevet i kommunens papire.

I min police står følgende:

"Er arbejdsevnen, på grund af sygdom eller ulykke, nedsat mellem en trediedel og halvdelen af den fulde arbejdsevne, er forsikrede berettiget til halv ydelse. Den anden halvdel af forsikringen kan videreføres med præmiebetaling".

Jeg betaler selvfølgelig fuld præmie.

Jeg vil nu meget gerne høre dig, om det kan være korrekt, at forsikringen afviser en udbetaling til mig?

Dette er en meget dyr forsikring, som jeg jo netop tegnede, for at sikre mig imod eventuel sygdom.

Svar

Det lyder, ifølge din beskrivelse, som om at PFA har bedømt dig på et noget smalt grundlag.

Det er korrekt at mange af den type forsikringer udbetaler halv ydelse hvis mellem halvdelen og 2/3 af arbejdsevnen mistes, hvori du jo umiddelbart ligger.

Det er klart, at det mindste du kan forvente, er en ordentlig afklaring på hvorfor de ikke mener du er berettiget til udbetaling - så den synes jeg, at du skal kræve fra PFA.

Visse af denne type ordninger dækker det økonomiske tab, hvilket kan betyde at hvis din løn, på trods af erhvervsevnetabet, ikke er nedsat eller er meget lidt nedsat på grund af flexjob, så er du ikke berettiget til udbetaling. Dette ud fra tesen om, at der ikke skal være en økonomisk gevinst ved at være syg, altså at du tjener flere penge ved at være syg end rask.