Gå til hovedindhold

Indtægts betydning ved søgning af støtte til bil

Spørgsmål

Jeg står som sclerosepatient foran anskaffelse af bil med særlig indretning, automatgear og håndbetjent gas- og bremsepedal grundet svagt højre ben. Er der nogen økonomisk fordel for mig som fleksjobber med høj indtægt (årlig indtægt 600.000 kr.) at kontakt kommunens sagsbehandlere, eller vil min årsindtægt afskære mig fra støtte? Jeg har set på jeres svar til andre, og det lyder jo som en meget langsommelig proces med bilsagkyndige, politi mm? Kan og må jeg bypasse alle disse instanser?

Svar

Jeg forstår din situation sådan, at du kender betingelserne for støtte til bil.

Det er ikke indtægtens størrelse, der påvirker afgørelse om støtte til bil. Indtægten har betydning ved beregning af den afdragspligtige lånedel. Kommunen skal ved afgørelsen tage udgangspunkt i billigst egnet bil, det sker ved en afprøvning. Særlig indretning kan bevilges uafhængigt af om betingelserne om støtte til bil er opfyldt eller ej, her tages udgangspunkt i enten skånehensyn eller krav i kørekort. Du skal være opmærksom på, at ved vurdering af kørekort vil kørekortet fremadrettet blive udstedt på kortere åremål, almindeligvis med vurdering hvert 2. år. Denne regel er alene begrundet i diagnosen og Sundhedsstyrelsens vejledning.

Beregning af tilbagebetalingspligtigt lån ved støtte til bil sker på følgende måde: Prisen på billigst egnet bil - dog max 177.000 kr. Halvdelen af bilens pris (max 177.000 kr.) skal tilbagebetales over 6 år. Overstiger indkomsten 211.000 kr. skal tilbagebetales 20% af forskellen mellem indkomstgrænsen (211.000 kr.) og indkomsten (600.000 kr. - som oplyst af dig) svarende til 20% af 389.000 kr. = 77.800 kr. Hvis prisen på billigst egnet bil udgør 177.000 kr., skal 50% tilbagebetales = 88.500 kr. + tillæg for høj indkomst 77.800 kr. svarende til i alt 166.300 kr. over 6 år = pr. md. 2.310 kr. Lånet er rentefrit.

Hvis billigst egnet bil koster mindre end 177.000 kr. kan det betyde, at hele beløbet skal tilbagebetales.

Ansøgning om støtte til bil kan være en tidskrævende proces.