Gå til hovedindhold

Indtægters betydning

Spørgsmål
Jeg skal forny mit kørekort hvert andet år på grund af sclerosen. Er det på min egen regning?

Herudover: Kan man, som førtidspensionist, være cvr-registeret som alternativ behandler, hvor indtægt vil ligge under momsgrænsen?
Svar
Det fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1.9.2010, at der ydes tilskud til betaling af kørekort:

Tilskud til kørekort m.v.

§ 13. Når betingelserne for støtte til køb af bil, jf. §§ 1-3, er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en kontrollerende køreprøve samt, hvis det er nødvendigt, en vejledende helbredsmæssigkøretest hos politiet. Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Du skal tage en kopi af dit nuværende kørekort, hvor udløbsdato fremgår ogdernæst kontakte forvaltningen med anmodning om dækning af udgift tillægeattest.

Som førtidspensionist må man gerne arbejde/tjene lidt ved siden af pensionen. Beløbet skal oplyses til din kommune, der skal tage højde for beløbet ved beregning af din førtidspension.

Du har mulighed for selv at foretage beregning af din pension her: https://pension.borgerservice.dk/KMD.HW.Pensionsguide.Beregning/Default.aspx?p=borgerdk&k=376.

For personer med førtidspension efter reglerne før 1.1.2003 vil kommunen vurdere berettigelse til pension ved indkomster - for personer med højeste førtidspension - over erhvervsudygtighedsbeløbet og for mellemste førtidspensionister ved indtægt over det dobbelte af grundbeløbet.

For førtidspensionister efter 1.1.2003 er reglerne formuleret sådan: "kommunen skal holde sig underrettet om pensionistens forhold med henblik på at kontrollere, om der fortsat er ret til den tilkendte pension."

Pensionsberettigelse kan vurderes, hvis det viser sig gennem en længere periode, at arbejdsevnen er blevet forbedret og det er muligt at være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.