Gå til hovedindhold

Indtægt ved fleksjob

Spørgsmål

Har jeg nogen mulighed for at få beregnet min løn ved et fleksjob? Jeg sidder i dag som indkøber, og min arbejdsgiver vil gerne tilbyde mig et fleksjob i samme stilling. Men desværre er jeg tvunget til at tage hensyn til min indtjening, og betyder et fleksjob en væsentlig ned gang i indtægten, er jeg stavnsbundet til at arbejde, og så falde om når jeg har fri. Det kan lyde forkert, men jeg er sikkert ikke den eneste i denne situation.

Svar

Jeg fornemmer på dit spørgsmål, at jeg ikke skal komme ind på betingelser m.m. omkring fleksjob eller nævne § 56 aftale i sygedagpengeloven. Jeg går ud fra, at du er opmærksom på, at der er visse krav vedrørende ansættelse i fleksjob i nuværende job, kaldet fastholdelsesfleksjob. De nærmere betingelser fremgår af § 70 b i beskæftigelsesindsatsloven.

Det du spørger om er, hvad er lønnen i fleksjob. Jeg tænker, at du mener hvad din samlede indtægt måtte udgøre i givet fald. Løn og arbejdsvilkår fremgår af §§ 70c og 70f i beskæftigelsesindsatsloven. I korthed indebærer det, at arbejdsgiveren betaler løn for det arbejde, der bliver udført i virksomheden og kommunen supplerer med et fleksløntilskud, der reguleres afhængig af lønindtægten.

I forbindelse med Scleroseforeningens temamøder i foråret beregnede jurist Susanne Wiederquist nogle eksempler, jf. nedenstående. Du kan bruge disse som udgangspunkt for en ca. beregning.

Regneeksempler på beregning af løn og tilskud i fleksjob efter reglerne pr. 01.01.13 fra Susanne Wiederquist: ”Reform af reglerne om førtidspension og fleksjob 2012”

Eksempel 1

Person (P) får løn for 20 timer om ugen (86,66 timer om måneden) med en månedsløn på 13.000 kr. (inkl. 15 pct. pension). Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) udgør 24.050 kr. pr. måned.

P’s umiddelbare fleksløntilskud udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 13.000 kr. = 12.832 kr.

P’s løn og fleksløntilskud bliver dermed tilsammen 25.832 kr. Da tilskud og løn tilsammen maksimalt kan udgøre lønnen for fuldtidsarbejde, svarende til 24.050 kr. nedsættes tilskuddet yderligere med forskellen på 25.832 kr. – 24.050 kr., svarende til 1782 kr. Fleksløntilskuddet udgør herefter 12.832 kr. – 1.782 kr. = 11.050 kr./måned.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af 11.050 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 10.550 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidrag være på 21.854 kr. (13.000 kr. fratrukket 15 pct. til pension + 10.550 kr.)

Eksempel 2

Person (P) får løn for 12 timer om ugen (52 timer om måneden) med en månedsløn på 7.800 kr. (inkl. 15 pct. pension). Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 7.800 kr. = 14.392 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af 14.392 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 13.892 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidraget være på 20.674 kr. (7.800 kr. fratrukket 15 pct. til pension + 13.892 kr.)

Eksempel 3

Person (P) får løn for 8 timer om ugen (knap 35 timer om måneden) med en månedsløn på 5.200 kr. (inkl. 15 pct. pension). Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 5.200 kr. = 15.172 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af 15.172 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 14.672 kr. P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidraget være på 19.194 kr. (5.200 kr. fratrukket 15 pct. til pension + 14.672 kr.)

Eksempel 4

Person (P), der får løn for 4 timer om ugen (godt 17 timer om måneden) med en månedsløn på 2.600 kr. (inkl. 15 pct. pension). Fleksløntilskuddet udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 2.600 kr. = 15.952 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af 15.952 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 15.472 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidraget være på 17.713 kr. (2.600 kr. fratrukket 15 pct. til pension + 15.472 kr.)

Eksempel 5

Person (P) får løn for 20 timer om ugen (86,66 timer om måneden) med en månedsløn på 17.333 kr. (inkl. 15 pct. pension). Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) udgør 32.067 kr. pr. måned.

P’s fleksløntilskud udgør 16.732 kr. minus 30 pct. af 13.000 kr. minus 55 pct. af den del af månedslønnen der ligger udover 13.000 kr. = 10.449 kr. Da tilskud og løn tilsammen ikke overstiger lønnen for fuldtidsarbejde, nedsættes tilskuddet ikke yderligere.

Der indbetales et forhøjet ATP-bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog maksimalt 500 kr./måneden. Da 5 pct. af 10.449 kr. er mere end 500 kr., indbetales 500 kr. om måneden. Fleksløntilskuddet er efter ATP-bidraget på 9.949 kr.

P's samlede månedsindtægt vil efter fradrag for ATP-bidraget være på 25.021 kr. (17.333 kr. fratrukket 15 pct. til pension + 9.949 kr.)