Gå til hovedindhold

Indtægt og arbejdes betydning

Spørgsmål
Jeg er ansat på halv tid og modtager invaliditetsydelse efter den gamle ordning, men er desværre nødt til at gå yderligere ned i tid.
Hvor mange/få timers ansættelse kræves der for stadig at modtage invaliditetsydelsen?
Svar
Jeg opfatter dit spørgsmål sådan, at du er i ordinært arbejde (ikke fleksjob) og din indkomst består af arbejdsindtægt og invaliditetsydelse. Invaliditetsydelse er i sin tid bevilget med baggrund i en vurdering af, at du ville have haft ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis din erhvervsindtægt ikke havde været af en sådan størrelse, at pensionen ikke kunne tilkendes. Det er således ikke antal timer, men indtægtens størrelse, der lægges vægt på.   

Hvis din arbejdsindtægt ikke længere er til hinder for bevilling af førtidspension kan det komme på tale nu.   

Jeg kender ikke dine indkomstforhold, og vil derfor anbefale dig at kontakte din kommune med henblik på vurdering af, hvorvidt du under de nuværende omstændigheder kan tilkendes førtidspension og samtidig supplere med lidt arbejdsindtægt.