Gå til hovedindhold

Indkomst ved siden af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er førtidspensionist - er under den gamle ordning - og vil gerne vide, hvad jeg må tjene ved siden af pensionen. Jeg får den højeste på grund af sklerosen og slidgigt. Jeg har skrevet en bog, som forhåbentlig kommer ud inden så længe, og jeg skal snakke økonomi og de praktiske ting omkring udgivelsen med min forlægger i denne måned.

Jeg har i den kommune, jeg boede før ikke kunnet få oplyst, hvad man må og ikke må, og er glad for at jeg nu er flyttet til Ålborg kommune, hvor de har været søde og hjælpsomme. Men erfaringen har lært mig, at man gør klogest i at kende svaret på sine spørgsmål, før man spør´ kommunen hvad man må.

Jeg bor sammen med min kæreste som også får pension - den laveste takst efter den "nye" ordning - og ingen af os har indtægter udover pensionen.  Vi sidder i eget hus, så vi får heller ikke nogen sociale ydelser dér. Jeg har egen hest og rider daglig, og ville spørge om I tror der er mulighed for at søge nogen hjælp her - der er ikke handicapridning i området, men min ridelærer er uddannet handicapinstruktør. Jeg tænkte på hjælp til betaling af en ridetime eller to om ugen, eller hjælp til transporten. Vi kører godt 60 kilometer om dagen for at jeg kan få den kvalificerede hjælp, og diesel er jo ikke gratis.

Ingen af os har hjælpemidler udover de katetre, som jeg får fra kommunen.

Svar

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler og beregner førtidspension, og det er også der ændringer i indkomster skal oplyses til. Du skriver, at hverken du eller din samlever har indtægter ved siden af jeres førtidspension. Jeg går også ud fra, at I ikke er i besiddelse af formue over 78.900 kr. (samlet). I givet fald bør du i dag have en personlig tillægs% på 100. Det betyder, at du i dag burde være berettiget til helbredstillæg og evt. også varmetillæg. Du kan læse nærmere om de regler på borger.dk.

Indtægter ud over pensionen påvirker både mulighederne for personligt tillæg/helbredstillæg og pensionsberegningen (for både dig og din samlever).
Grænsen er imidlertid ret høj (over 131.000 kr. årligt i 2013).  Den personlige tillægs% påvirkes dog ved væsentlig lavere indtægter. Vejledende pensionsberegning kan også ske på Borger.dk. Der er også visse grænsebeløb, som man skal være opmærksom på, når man modtager højeste førtidspension, som du. Højeste førtidspension er bevilget med baggrund i ophævelse af erhvervsevnen, derfor kan man vurdere om der fortsat er berettiget til højeste førtidspension såfremt arbejdsindtægt overstiger erhvervsudygtighedsbeløbet. Jeg synes dog, at du foreløbig skal glæde dig over din bogudgivelse og efterfølgende se, hvad det kan indbringe og hvilke konsekvenser, der i givet fald er. Det vil altid bero på en konkret vurdering.

Med hensyn til dit spørgsmål om dækning af udgifter til befordring til og fra ridning/betaling af ridetimer er der ikke rigtig nogle muligheder rent lovgivningsmæssigt. Du har mulighed for henvisning til ridefysioterapi (gennem din læge), men det hjælper dig nok næppe, da jeg forstår, at rent geografisk er der ikke ridemuligheder i nærheden af dig. Henvisning til ridefysioterapi betyder, at selve behandlingen er uden egenbetaling, men det betyder ikke, at der er dækning af befordringsudgift. Her vil man fortsat være henvist til at skulle betale denne selv - enten ved befordring i egen bil eller evt. med egenbetaling af de befordringsmuligheder, som kommunen kan tilbyde individuelt. Du vil kunne få mere detaljeret oplysning om tilbud ved direkte kontakt til din kommune.