Gå til hovedindhold

Ildelugtende urin, blærekateter og antibiotikaresistens

Spørgsmål
Jeg er topkater-bruger på 5. år (påbegyndte katerisering for 23 år siden). Efter hyppige blærebetændelser gennem tiden, er jeg nær pennecillin-resistens. I det daglige tager jeg profylaktisk, skiftevis Lucosil og Haiprex, og drikker mindst 2 glas tranebærsaft. På grund af kronisk infektion (ikke betændelse) lugter urinen ret ubehageligt. Lugten trænger desværre gennem kateter, poser og tøjet, til gene for mig selv samt mine omgivelser. Da jeg jo ikke kan skifte kateteret hver dag, må jeg leve med de gener lugten giver, selvom det til tider er svært.

Mine spørgsmål er nu: Fremstilles der specielle katetre, der hindrer lugten i at trænge igennem? Kan man desuden få et eller andet der, kan indtages, som kan påvirke urinen i blæren?
Svar

Alle kateterbrugere har bakterier i urinen. Det er uundgåeligt uanset forholdsregler og behandling. Penicillin-resistens er ikke en egenskab ved dig. Det er en egenskab ved visse bakterier, og som betyder, at bakterierne er modstandsdygtige mod penicillin. Overforbrug af penicillin, sulfa og andre antibiotika (bakteriegifte) hos kateterbrugere betyder uundgåeligt, at der kommer resistente bakterier i urinen. De følsomme bakterier dør, mens de modstandsdygtige bakterier overlever.

Jeg vil derfor anbefale, at antibiotika til kateterbrugere kun anvendes ved urinvejsinfektion med feber, og at kateteret i så fald samtidig skiftes. Resistente bakterier betyder, at behandlingsmulighederne er dårligere, hvis det bliver nødvendigt med behandling. Du må gerne fortsætte Haiprex og/eller tranebær, selvom virkningen er beskeden.

Med hensyn til lugten og eventuelle andre lokale gener, vil jeg anbefale, at du får blæren skyllet ren med saltvand flere gange ugentlig, således at urinen holdes ren og klar. Dette kan hjemmeplejen gøre de fleste steder. Hvis urinen er meget uren, eller hvis du har tilbøjelighed til kateterstop eller blærekramper, vil jeg foreslå, at du bliver undersøgt for, om du har dannet blæresten. Der findes ingen katetre eller poser, som forhindrer lugten. Jeg går ud fra, at dit kateter er lavet af silikone.