Gå til hovedindhold

Hvorfor kan de ikke fastsætte méngrad nu

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 38 år, som fik diagnosen attakvis sclerose i maj 2012.

I den forbindelse har jeg et spørgsmål angående en forsikring. Jeg har en ulykkesforsikring som også dækker kritisk sygdom og méngrad. Jeg har fået udbetalt et engangsbeløb for kritisk sygdom. Nu er spørgsmålet angående méngraden. Mit forsikringsselskab skriver at de skal bruge en kopi af min journal fra juli 2012 - ja jeg regner med det er en taste fejl, for det var jo i maj jeg fik diagnosen - og frem til dags dato. At der er sket en forværring i min sygdom. Så vil deres lægekonsulent se på sagen, om de evt. kan vurderer min méngrad på nuværende tidspunkt i min sygdom. For mig lyder det som om de har udbetalt det engangsbeløb, og det er nok lige nu.

Kan man først få en méngrad når/hvis næste attak gør mig mere invalid. Jeg har nogle mén efter et attak der opstod i januar 2012 . Hvor efter jeg fik diagnosen i maj 2012. Tæller det ikke eller hvad?

Min egen læge spørger efter et skema, hun skal skrive på til forsikringen. Er det ikke bare en udtalelse fra egen læge, fra dengang jeg fik diagnosen og frem til dags dato?

Svar

Jeg tror, du har helt ret hvad angår journalen, det er en tastefejl. Jeg tror ikke du skal regne med at selskabet bag ulykkesforsikringen er af den opfattelse, at du har fået rigeligt lige nu. Problematikken er at det ikke er en simpel sag at fastsætte en méngrad, da følgerne af sygdommen skal kortlægges og omregnes til en varig méngrad. Det er hel normal procedure også ved "almindelige" ulykkestilfælde, at man lader et år gå for at sikre sig tilstanden er stationær. I visse situationer er det dog nemmere at fastsætte en hurtigere méngrad end i andre.

Du bør kontakte forsikringsselskabet, og forhøre dig om præcis hvilke informationer, de ønsker fra dig/din læge på nuværende tidspunkt, herunder horisonten for fastsættelse af méngrad og evt. udbetaling. I visse tilfælde kan der blive tale om en acontoudbetaling, hvis man er sikker på det har efterladt en méngrad, men blot ikke ved hvor stor en méngrad.