Gå til hovedindhold

Hvorfor ikke udbetaling ved 1. attak

Spørgsmål
Jeg fik i juni 2012 konstateret dissemineret sclerose efter forskellige undersøgelser. Jeg har ansøgt Forenede Gruppeliv om udbetaling af et beløb i forbindelse med kritisk sygdom, idet sygdommen fremgår på deres liste. Dog afviser de at udbetale erstatning, idet der i policen står:

"En kronisk sygdom, der klinisk er karakteristeret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal dokumenteres ved to eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sclerose, og være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser:
1. Forhøjet lgG indeks eller oligoklonale bånd i spinalvæsken.
2. Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus)
3. Typiske forandringer ved MR-scanning af centralnervesystemet, med multiple affektioner af den hvide substans".

Afvisningen begrundes med, at jeg kun har haft et "veldefineret attak", hvorefter jeg henvendte mig til min egen læge. Jeg har stadig føleforstyrrelser, specielt i hænderne, ligesom jeg nu er kommet i medicinsk behandling, og derfor undrer afgørelsen mig.
Svar
Desværre har alle pensionsselskaber ikke identiske vilkår, når det kommer til udbetaling ved f.eks. sclerose, nogle kræver et attak andre flere, herunder kræver Forenede Gruppeliv flere - som du er orienteret om.

Der er mig bekendt desværre ikke nogen ensretning på vej på dette område, altså med andre ord kan selskaberne selv bestemme deres vilkår og herunder udbetalingskriterierne.