Gå til hovedindhold

Hvorfor give medicin i rygmarvsvæsken

Spørgsmål

I februar-marts 2013 nummeret af Magasinet omtales der i artikelen om - Eksperimentelt stof skal afprøves på progressive patienter - at forskerne vil give stoffet Rituximab direkte ind i rygmarvsvæsken i stedet for i blodet, som man tidligere har gjort ved sclerosepatienter. På den måde kommer stoffet uhindret ind i hjernen.

Mit spørgsmål er: Cerobrospinalvæsken produceres i hjernen, og har bl.a. til opgave at transportere affaldsstoffer væk fra hjernen - hvordan kan et stof sprøjtet direkte ind i rygmarvsvæsken blive transporteret op og ind i hjernen?

Svar

Rygmarvsvæsken dannes i hjernens hulrum, siver ud i rygmarvskanalen og til hjernens overflade, hvor det resorberes tilbage til blodbanen igen. Hvis lægemidler indsprøjtes i rygmarvsvæsken, kan de blive optaget direkte i nervevævet via hjernens/rygmarvens overflade, og man kan derfor få stærkere effekt, end hvis medicinen skulle gives i blodet eller som piller. Dette princip bruger man f.eks. ved baklofenpumpe-behandling af svær spasticitet, hvor medicinen pumpes ind omkring rygmarven i doser der er ca. 500 gange mindre, end man ellers giver som piller.

Ved progressiv sclerose er sygdommen udbredt til dele af hjernen, der ligger tættere på overfladen, og den kan derfor muligvis rammes via rygmarvsvæsken, hvorimod den er sværere at ramme via blodbanen. Man har afprøvet Rituximab givet i blodet (i.v.) mod progressiv sclerose, uden man kunne se, at der var en sikker effekt. Ved at give Rituximab i rygmarvsvæsken, vil man nu undersøge, om medicinen kan dæmpe udviklingen af progressiv MS.