Gå til hovedindhold

Hvorfor er der restriktion på Tysabribehandling

Spørgsmål

Jeg fik diagnostiseret MS i 2006. Som følge af min sygdom kom jeg i fleksjob for nogle måneder siden, jeg får Modiodal for træthed, har et noget uklart syn, har haft attak i venstre fod samt i øjnene, har nedsat blærefunktion og får nemt infektioner. For dette får jeg forebyggende pencilin.

I det store hele kan man vist godt sige at jeg har mistet meget af min energi.

Udover det jeg allerede har nævnt ovenfor, får jeg i dag behandling med Beta-interferon - en insprøjtning som, giver bivirkninger dagen efter, hvilket resulterer i en sygedag hver uge. Jeg vil gerne over til Tysabribehandling, da jeg har læst og hørt meget om denne behandling, men får ikke lov.

Hvorfor disse restriktioner?

Svar

&#160

Grunden til behandling med Tysabri er begrænset af Sundhedsstyrelsen, er den fortsatte usikkerhed om risikoen for meget alvorlige bivirkninger efter længerevarende behandling, i form af en sjælden hjernebetændelse (PML).

 

Kriterierne for at kunne behandles med Tysabri i Danmark er, at man har attakvis-forløbende sclerose og enten har haft to alvorlige attakker på et år, tre alvorlige attakker på to år eller ét attak, der har efterladt betydelig, permanent skade (bedømt på en særlig skala) under behandling med anden sklerosemedicin.

 

Behandlingen kan også bruges som første behandling i enkeltstående tlifælde, hvor der uden behandling har været et ekstraordinært forløb af attakvis sklerose. Du kan læse mere om dette et andet sted på hjemmesiden:

 

http://temp.scleroseforeningen.dk/Sp%C3%B8rgepanel/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar/L%C3%A6ger/Medicinsk%20behandling/Tysabri%20-%20hvem%20kan%20behandles.aspx.