Gå til hovedindhold

Hvordan vurderes tab af arbejdsevne

Spørgsmål
Jeg fik i 2001 konstateret MS men er først i de sidste år blevet generet af sygdommen i form af udbredt træthed.
Denne træthed har været tiltagende de sidste 2 år, og i dag er det så galt at det påvirker min familie.
Efter en arbejdsdag er jeg nu så træt, at jeg bliver nød til at hvile eller sove umiddelbart efter at jeg kommer hjem.

Jeg har gennem mit arbejde en forsikring mod tabt arbejdsevne, som sikrer mig udbetaling på 60% af min bruttoløn samt præmiefritagelse ved konstateret 50% arbejdsevnetab.
Jeg vil endnu ikke gå så langt som til at vurdere at jeg er 50% uarbejdsdygtig, men hvorledes vurderes dette?
Er det i forhold til løn eller arbejdstid?

Min stilling giver mig en god indtægt, som jeg ikke vil kunne forvente at kunne opretholde 50% af med 50% arbejdstid. Generelt må det forventes at alene en 10-20% nedgang i arbejdstid vil gøre det umuligt at opretholde min stilling og dermed også mit lønniveau.

Spørgsmålene er derfor: Hvorledes opgøres tabt arbejdsevne (tid eller penge)?

Og hvor stort indvirkning skal sygdommen have på øvrig tid (familie, fritid) før man taler om tab af arbejdsevne?
Svar
De spørgsmål du stiller omkring arbejdsevne er så specifikke, at det er nærmest umuligt at besvare generelt, hvis du skal blive klogere.  

Overordnet kan det siges, at vi i pensionsselskaberne normalt ikke anvender arbejdsevnebegrebet (det anvendes i den kommunale vurdering) vi bruger erhvervsevnebegrebet. Normalt vurderer man, indtil stationærtidspunkt, på det midlertidige erhvervsevnetab, det vil sige, det erhverv man sygemeldes fra. Når tilstanden er stationær vurderes det generelle erhvervsevnetab, det vil sige, hvad man i det hele taget kan varetage af erhverv, en langt bredere vurdering. Der er tale om en lægelig vurdering dvs. lidelse/skade contra funktionsniveau. Men selvfølgelig lægges der også vægt på hvad en evt arbejdsprøvning viser, og hvor mange timer i hvilket erhverv forsikrede kan klare.  

Jeg forestiller mig, at du vil blive klogere ved at spørge, der hvor du er forsikret og læse betingelserne. Det kan jo være, du er dækket ved faginvaliditet og så er vi ude i en helt anden vurdering, da der så kigges på erhvervsevnetabet i det nuværende arbejde og ikke det generelle erhvervsevnetab.