Gå til hovedindhold

Hvordan vurderes tab af arbejdsevne

Spørgsmål
Min voksne datter fik for ca. 14 måneder siden konstateret sclerose og får nu medicin herfor. Hun er nu, via kommunens jobcenter, visiteret til et fleksjob på 20 timer om ugen.

Rapporter fra sygehuset gør det klart, at sygdommen er kronisk og ikke vil forbedres i fremtiden. Via sin arbejdsplads har hun en pensions- og sundhedsordning. Af den fremgår det at "hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst halvdelen, får du efter 3 måneder udbetalt en årlig rente ved erhvervsevnetab på 60% af din nuværende løn så længe du er i live."

Hun har, fra samme forsikringsselskab, allerede fået udbetalt kr. 100.000 for diagnosen "kritisk sygdom".

Mit spørgsmål er, har Scleroseforeningen nogen erfaring med hvordan man vurderer "nedsat erhvervsevne" i %, ved konstateret sclerose? Har I nogen erfaring med hvordan forsikringsselskabernes holdning er?
Svar
Idet der dækkes både ved midlertidigt og varigt tab af arbejdsevne, kigges der i første omgang på om man er i stand til at udføre sit arbejde efter karenstiden på 3 måneder. Det vil sige, der kigges typisk på, i relation til dækningen, om vedkommende kan arbejde mere eller mindre end 50%, eller 18-19 timer om ugen.

Da din datter jo umiddelbart kan arbejde 20 timer om ugen, vil der ingen udbetaling være fra forsikringen på nuværende tidspunkt. Hvis det viser sig hun ikke kan arbejde de 20 timer og går ned i tid, kan der komme udbetaling.

Det er vigtigt at I/hun eventuelt tager en dialog om hendes tilstand med pensionsselskabet, idet en gradvis nedsættelse af tid og løn kan medføre en gradvis nedsættelse af udbetalingen på 60% af lønnen. Altså, det skal tackles rigtigt.

Ved varigt tab af arbejdsevne, kigges der ikke kun på om man kan gå på arbejde over eller under 50% men en lang række andre faktorer som arbejdsevne, sociale færdigheder m.m., men der kan være forskellige kriterier fra selskab til selskab.