Gå til hovedindhold

Hvordan skal jeg forholde mig vedrørende helbredsoplysninger

Spørgsmål
Jeg har været igennem en masse undersøgelser efter et eventuelt attak først i maj måned i år. jeg har ikke fået en diagnose, men er blevet tilbudt sclerosemedicin, så det ser jo ud til lægerne tænker sclerose.

Nu er mit spørgsmål så: jeg er i gang med at tegne nogle forsikringer/pension og skal selvfølgelig afgive helbredsoplysninger og lægebesøg. Hvordan skal jeg forholde mig til dette og hvor meget skal jeg skrive, i forhold til sådan som min situation ser ud?

Derudover har jeg i længere tid overvejet at blive delvis selvstændig,  men med alt dette her, bliver jeg i tvivl om jeg kan sikre mig ved sygdom eller nedsat arbejdsevne?

Jeg mærker i øjeblikket intet fysisk til det hele, udover træthed.
Svar
Det klare svar er, at du i helbredsformularerne kort skal beskrive din situation ærligt. Normalt giver du, bagerst i formularen, pensionsselskabet mulighed for at indhente yderligere oplysninger om din helbredstilstand hos din læge og andre steder du har været, hvor der din tilstand mere uddybende er beskrevet.

Svarene vil danne baggrund for hvad de kan tilbyde dig.

Hvad angår det at du overvejer at blive selvstændig, er det selvfølgelig svært for mig at vurdere, men du vil nok få svært ved at forsikre dig ordentligt i din situation. Omvendt kender jeg jo ikke dit sikkerhedsnet i dit nuværende arbejde.