Gå til hovedindhold

Hvordan fastsættes méngraden

Spørgsmål

Jeg har tegnet en ulykkesforsikring, hvor der er kritisk sygdom både efter ulykke og sygdom. I første omgang ville de ikke dække for kritisk sygdom, da jeg fik diagnosen sclerose, de sagde jeg havde givet urigtige oplysninger i helbreds oplysningerne, hvorpå de smed alle vores forsikringer ud.

Vi sendte det hele ind til ankeklagenævnet, og sagen blev meget hurtig afgjort. Det endte med at de godt ville udbetale et engangs beløb for kritisk sygdom. Nu er spørgsmålet hvordan man skal gå videre med forsikringen ang. méngrad . Hvem bestemmer hvilke mén der er? Hvilke undersøgelser skal man til? Hvordan skal man søge en méngrad.

Svar

Det lyder trods alt godt, at du fik den berettigede udbetaling.

Hvad angår fastsættelse af evt. méngrad, foregår det ved udtalelser fra egen læge, speciallæge, hospital og selskabet hvori ulykkesforsikringen er. Selve forløbet skal dit forsikringsselskab hjælpe dig med, men du er som kunde sikret på den måde, at det ikke udelukkende er dem der træffer beslutning om méngrad, da en række uvildige instanser nævnt ovenfor, er med til at beskrive og kortlægge din méngrad.