Gå til hovedindhold

Hvordan er jeg stillet ved skift af pensionsselskab ved jobskifte

Spørgsmål
Da jeg fik diagnosen MS fik jeg udbetalt penge fra min kritisk sygdom forsikring i mit nuværende pensionsselskab. Jeg er fortsat i fuldtidsjob og har også en tab af arbejdsevne forsikring i selskabet.

Hvordan er jeg stillet ved skift af pensionsselskab f.eks. i forbindelse med jobskifte?
Får min MS diagnose indflydelse på tab af arbejdsevne forsikringen i et nyt selskab?
Svar
Hvordan du er stillet med MS ved jobskifte, er meget afhængig af den ordning du træder ind i. Der er typisk nogle helbredskrav for indtrædelse i aftalen, der bliver lempeligere jo flere ansatte der er i den nye firmapensionsordning. Derfor er det vigtigt for dig, hvis du overvejer at skifte arbejde, at du finder ud af hvilke krav der er omkring helbredet ved indtrædelse. Du vil naturligt ikke kunne få erstatning fra kritisk sygdom ved MS igen, men det er vel også forventet.
Hvis du ikke kan indtræde på rimelige vilkår i en evt. ny pensionsordning, kan du normalt også videreføre din gamle ordning. Desværre vil det typisk være til nogle andre priser, men uden nye helbredsoplysninger.