Gå til hovedindhold

Hvordan er jeg stillet, når diagnose stilles efter ulykkesforsikrings ophør

Spørgsmål

Hvordan er jeg forsikringsmæssigt stillet, når jeg i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2008 havde en ulykkesforsikring, hvor blandt andet DS blev betragtet som et ulykkestilfælde, men først får stillet diagnosen DS i 2011? Kunne, retrospektivt, have fået stillet diagnosen i 2004.

Svar

Vilkårene er ikke identiske i alle selskaber, slet ikke det faktum at du har været dækket af en police hvor DS betragtes som et ulykkestilfælde.

 

Der findes 2 forældelsesregler, en på 2 år (den gamle) og en på 3 år. Hvad angår forældelse, kan selskabet afvise et krav med udgangspunkt i en af begge forældelsesfrister.

 

Den gamle kigger på symptomtidspunktet, altså hvornår havde du de første symptomer på DS. Er det over 2 år siden, vil et eventuelt krav typisk være forældet, medmindre du kan godtgøre at du ikke vidste det var symptomer på DS. Det nye forældelseskrav tager udgangspunkt i diagnosetidspunktet og vil hjælpe såfremt selskabet ikke kan afvise efter første forældelsesfrist.

 

Forsikringen skal selvfølgelig have været i kraft på tidspunktet for symptom eller diagnose.