Gå til hovedindhold

Hvordan er jeg stillet i forbindelse med arbejde i udlandet

Spørgsmål
Jeg er en erhvervsaktiv sclerosepatient. Jeg er 49 år og havde sygdomsdebut for ca. 15 år siden.

Jeg kunne måske en dag finde på at tage arbejde i udlandet, men kan I fortælle mig, om man i andre lande er lige så fordelagtigt stillet som i Danmark med hensyn til gratis medicin og en rimeligt liberal holdning til sygdommen?

Hvordan bør man i det hele taget forsikringsmæssigt og med hensyn til ansættelsesbetingelser stille sig i forhold til sin sygdom, hvis man tager til udlandet?
Jeg er så heldig, at jeg indtil videre har kunnet passe mit arbejde i Danmark uden at min arbejdsgiver er gjort bekendt med min sygdom - jeg har været ansat fra før jeg fik diagnosen.

Jeg vil sådan set gerne være åben omkring sygdommen, men indtil videre har der ikke været episoder, der har nødvendiggjort at bekendtgøre det, og i visse konkurrencebetonede arbejdsmæssige sammenhænge tror jeg det kan være uheldigt at have ry for at være den sclerosesyge. Men ved evt. ny jobtiltrædelse og ikke mindst i udlandet, går det vel ikke at være fordækt omkring det - ja det vil vel i alle tilfælde stride mod en oplysningspligt, man SKAL imødekomme?
Har I noget overblik, og kan I vejlede?
Svar
Vi blev rigtigt glade for din mail over, at du 15 år efter debut af sclerose stadigvæk har fuld gang i arbejdet og har mod på at tage job i udlandet. Der er rigtigt mange som dig; det er bare sjældent, at det er dem, som skriver til os.  

Nu skriver du ikke, hvor du har tænkt dig at tage hen, så det er svært at svare på din første del af mailen, hvor du spørger om, hvordan andre lande behandler mennesker med sclerose, og hvilken holdning de har. Men jeg vil da anbefale dig at sætte dig grundigt ind i, hvordan behandling og kontrolbesøg foregår i det pågældende land, når du kommer så langt, at du ved, hvor du skal hen.  

Såfremt man i forbindelse med arbejde for en virksomhed i Danmark udstationeres, bør der etableres en udstationeringsforsikring, der dækker de fleste af de ting, man har behov for i forbindelse med sygdom i udlandet.  

Det almindelige gule sygesikringskort eller evt. egen tegnet rejseforsikring dækker ikke, hvis der er tale om udstationering. Det bedste du kan gøre er at kontakte eks. Europæiske Rejseforsikring og forhøre dig om, hvorvidt du i tilfældet med sclerose kan tegne forsikringen. Der er typisk en række helbredsoplysninger, der skal udfyldes ved tegning af forsikringen.  

På vores hjemmeside kan du læse rigtigt mange spørgsmål og svar under lægerne og kategorien udland, som kan give dig et mere nuanceret billede af, hvordan du skal forholde dig med hensyn til medicin, idet der er flere måder at gøre det på i forhold til, om du har tænkt dig at komme hjem til Danmark til kontrolbesøg eller ej.